Τοποθεσία

Φαίδωνος Κουκουλέ (πίσω από το νοσοκομείο)

Ερμούπολη, 84100 Σύρος

κ. 6944386238 | τ. 22810 81490